Ocelové konstrukce

  • Vozíky pro přepravu karoserií - objednatel: Škoda auto Mladá Boleslav  - 2007
  • Výroba a dodávka cca  50 t OK potrubních mostů do Lihovaru Trmice -odběratel: PROFIMONT, a.s., Hradec Králové,  realizace - 2007

  • OK dílů dopravníků cca 26 t - odběratel INVEST (konečný zákazník CLAUDIUS PETERS - Francie) - 2007
  • Výroba a dodávka cca 440 tun OK Protihlukové stěny na komunikaci I/31, ul. Okružní v Hradci Králové - odběratel: M-SILNICE, a.s. - investor Ředitelství silnic a dálnic ČR - 2008
  • Výroba a dodávka trubkového přístřešku - odběratel: JaP - Jacina, s.r.o.
  • Výroba a dodávka OK kancelářské vestavby - odběratel: UNI PLUS, s.r.o. - investor: Škoda auto Mladá Boleslav - 2008
  • Výroba a dodávka přístřešků cca 60 tun na železniční stanice Znojmo a Havlíčkův Brod - odběratel: mmcité, s.r.o. - investor: České Dráhy - 2008
  • Výroba a dodávka cca 160 tun podlahových plechů - odběratel PROFIMONT, a.s. -2008
  • Výroba a dodávka cca 1100  tun OK mostu I/14 Vamberk, jižní přeložka, 3. stavba, SO 201, most v km 0,395 - odběratel: M-SILNICE, a.s. - investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR - realizace 2009 až 2010  

Most v 0,395 km Vamberk

Protihluková stěna ul. Okružní Hradec Králové

Díly obalovny živičných směsí Klášterská Lhota

OK mostu Vamberk

Potrubní mosty

Násypky

Obalovna

Protihlukové stěny

TisknoutPartneři