Předmět činnosti

Ocelové konstrukceOcelová konstrukce1Ocelová konstrukce2

 • Konstrukce hal,
 • nosné konstrukce,
 • ocelové věže,
 • stožáry,
 • mosty,
 • schody,
 • žebříky.

Filtrační zařízeníKalolis

 • Komorové a membránové filtry (kalolisy),
 • svíčkové a naplavovací filtry,
 • zejména pro cukrovary, chemický,
 • a potravinářský průmysl a čističky vod.

Dopravní cestyDopravníkPošta

 • Dopravníky pásové, šnekové, korečkové,
 • redlery,
 • kapsové výtahy,
 • samostatné i začleněné do konstrukce,
 • pojízdné.

Předmět činnosti – Zásobníky a nádržeNádržVápenka

 • Rozměry až 5,5 m v průměru a 20 m délka – pro nedělené nádoby,
 • v průřezech oválné, kuželové či hranaté,
 • zásobníky a výsypky na kamenivo a jiné hmoty,
 • cisterny a výdejní automaty,
 • tanky.

Předmět činnosti – Ostatní zařízeníPrototyp

 • Cyklony,
 • scezovací šneky,
 • bubnové a fluidní sušárny,
 • zařízení pro obalovny živičných směsí,
 • formy pro výrobu betonových tvárnic,
 • speciální palety, rámy a přípravky,
 • kostkolisy.

Zámečnické a obráběčské práce

 • Skružování plechů / profilů (plech do tl.25mm, délky 3000mm),
 • ohýbání (do tl.6mm, délky 2500mm),
 • svařování (ruční i poloautomatické, MIG, MAG, TIG, pod tavidlem),
 • řezání (pásové pily, drátořez, pál.automat - kyslík, plazma),
 • stříhání (do tl.12mm, délky 3000m),
 • obrábění (karusel do pr. 2,3 m, soustruhy do pr. 700 mm, délky 6 000 mm, vodorovné vyvrtávačky, frézky, brusky).

Pálící automatPálicí automat

 • Kyslíkové a plazmové pálení,
 • max. velikost tabule 2,5 x 4m,
 • pálení do tloušťky 120mm (autogen), 30mm (plazma),
 • výkresy možno zasílat e-mailem ve formátu .dxf případně .dwg v měřítku 1:1.

Drátové řezáníDrátořez

 • Max. rozměr 300x150mm,
 • max. výška 120 (220)mm,
 • max. váha 100kg,
 • max. úhel 10 stupňů nebo 17mm vychýlení hlavy.

Svařování

svařovací stroje – ruční i poloautomatické, MIG, MAG, TIG, pod tavidlem


Povrchová úprava

Pouze na námi vyrobených výrobcích!

 • Tryskání,
 • nátěry,
 • zinkování,
 • nanášení práškových barev.

Skladování

 • Hala 900m2,
 • zastřešená, zateplená,
 • jeřáb 3,2t.

TisknoutPartneři